Prisen Årets internasjonale elverumsing gikk i år til et viktig arbeid som har fått fotfeste i Elverum. For første gang ble prisen delt i to da initiativtaker til Sløyf rasisme-aksjonen, Marie Theisen, og grunnskolene i byen mottok den denne uka. Det hele startet i juni. I kjølvannet av drapet på George Floyd har vi sett en reaksjon, ikke bare i Elverum, men i hele verden. Demonstrasjoner i flere store byer preget nyhetene hver eneste dag.

I Elverum ble debatten aktualisert etter den såkalte Strandstykket-saken. Debattklimaet spisset seg til, særlig i sosiale medier. Det måtte en erkjennelse til om at rasisme eksisterer, også i vår lille del av verden. For det er slik at noen fortsatt mener at det finnes et «oss» og «dem», at noen er mer verdifulle enn andre. Ikke minst kom det til syne da sløyfer som hadde blitt knyttet opp på Gamlebrua til stadighet ble klippet bort i det som kan tolkes som en motaksjon.

Å erkjenne at noen fortsatt har slike holdninger, er avgjørende for at vi skal komme oss videre og snakke om det. For hver sløyfe som forsvant, kom det ti nye til. Innbyggernes reaksjon viste at tanken om likeverd var større enn hatet. Barnehagene og skolene engasjerte seg. På skolen har man gjort prat om til handling for å inkludere og øke samholdet. Hvilke holdninger vi gir barna våre er en sentral del av kampen mot rasisme.

Avisforsidene er ikke lenger preget av demonstrasjoner, men kampen fortsetter. I Elverum har Sløyf rasisme-aksjonen blitt til en grunnholdning som skal gjennomsyre kommunen. Som Theisen sjøl sier: Å knytte sløyfer er en symbolsk handling. Det viktige er hva vi gjør mot hverandre i fortsettelsen. Her hviler det et tungt ansvar på alles skuldrer.