Det nærmer seg en endelig avklaring rundt den nye sjukehusstrukturen i Innlandet. I slutten av august skal styret i Helse-Sør-Øst ta den endelige avgjørelsen. Det står mellom et nytt hovedsjukehus i Moelv eller det såkalte nullplussalternativet. Problemet med det siste alternativet, er at ingen riktig vet hva det innebærer annet enn at det vil splitte opp helseregionen i to divisjoner; Elverum-Hamar og Lillehammer-Gjøvik. Funksjonsfordelingen er på ingen måte klar i nullplussalternativet. Hva ligger for eksempel i et erstatningssjukehus på Hamar? Og vil Gjøvik-sida uten videre akseptere Lillehammer som det eneste?

Det er tidligere vedtatt å bygge et hovedsjukehus i Moelv, fortsatt akuttsjukehus på Lillehammer, nedleggelse i Gjøvik og et elektivt sjukehus i Elverum. Etter vedtaket har nullplussalternativet vokst seg fram til å bli først aktuelt og nå reelt. Blant annet har 34 leger i Hamar og Elverum forfattet et innlegg som støtter nullpluss. Hovedpoenget deres er at premissene for et hovedsjukehus i Moelv har endret seg fullstendig. Legene har rett i det; forutsetningen var at alle fire sjukehusene skulle i samles til ett, det skulle ikke være et akuttsjukehus på Lillehammer i tillegg.

Dersom faktorer som fornuft og økonomi skulle være avgjørende for valget, bør ikke Elverum frykte nullplussalternativet

I Elverum er spenningen naturligvis stor. Med hovedsjukehus i Moelv vil byen få det elektive sykehuset og oppgaver innen akutt indremedisin, samt luftambulansebasen. På ingen måte ideelt, men vi har lært oss til å leve med det og se mulighetene. Med nullplussalternativet blir det en kamp med Hamar om funksjonene. I den kampen er det et faktum at i Elverum er i besittelse av 49.000 kvadratmeter med sjukehuslokaler som kan benyttes, i Hamar er det ingen. Dersom faktorer som fornuft og økonomi skulle være avgjørende for valget, bør ikke Elverum frykte nullplussalternativet. Men det var det, da.