Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Krevende grønt budskap

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

– Kanskje vi er i ferd med å bli innhentet av virkeligheten i Ydalir, sa Elverum Arbeiderpartis leder Ingvar Midthun i et formannskapsmøte i begynnelsen av mai. I forkant av møtet hadde det kommet fram at foreldre er skeptiske til at nye boligprosjekter skal ha adkomstveg forbi skolen og barnehagen. På sikt vil 400 boliger ha adkomstvegen sin her, og det er klart det skurrer hos mange når ansatte på barnehagen og skolen i dag må parkere på Kiwi eller ved Sagtjernet og gå siste stykket til jobb.

Tanken bak den grønne bydelen Ydalir er god. Den høster både priser og lovord. Men priser og lovord hjelper lite når eiendomsutviklere kaller prosjektet «sært» og «for idealistisk». Etter et halvt år uten salg måtte ett av prosjektene trekkes fra markedet. Årsaken? Det var ikke lagt opp til parkering på tomtene, og det viste seg at folk ville parkere på egen tomt. Nå ønsker en av utbyggerne å få justert utnyttelsesgraden på en tomt «slik at det kan bygges boliger her som folk vil kjøpe», som eier og daglig leder Terje Chr. Svenkerud i Ydalir Eiendom AS sier.

At en småbarnsfamilie som har bosatt seg her må kjøre til andre siden av byen for å levere barn i barnehagen, gjør også sitt til at folk lurer på hva som skjer med klimaet i dette. Midthun har nok rett i at virkeligheten er i ferd med å innhente politikerne. At boligprosjektene tydeligvis er så sære at flere vegrer seg, hjelper ikke når det kommunen trenger mest er nyetablerere. Med en skranten kommuneøkonomi og en skolestrukturdebatt som ikke hadde sett slik ut uten Ydalir, begynner det å bli mer og mer krevende å kommunisere bydelen Ydalir – ikke minst overfor egne innbyggere.

Kommentarer til denne saken