I løpet av kort tid har det vært flere positive nyheter fra næringslivet i Elverum. Strikkebutikker er etablert i henholdsvis St. Olavs gate og Gamle Trysilveg. Midt mellom disse har to damer tatt over de gamle lokalene til Mat-Glede, som gikk konkurs i april. Det gikk ikke en gang to måneder før lokalene for restauranten ble avklart. Det gikk ikke mange dagene fra Cafè Rollo fortalte at de ville selge før det ble kjent at nå blir det indisk restaurant her.

I forrige uke åpnet en ny sportsbutikk på Kremmertorget, som i lengre tid har sett flere butikker forsvinne. Dette innebærer en flytting av sentrumsbutikken Babble, men det ser ikke ut til at lokalene midt i Storgata blir stående tomme lenge. YC Eiendom har lansert nye planer for Kvartalet med en fasadeendring som vil gi både leietakere og Storgata et nødvendig løft.

Gårdeiere spiller naturlig nok en viktig rolle i dette. Det er de som må tilby attraktive lokaler til en overkommelig pris. At de er proaktive og viser vilje til å investere, er ekstremt viktig. Å kjøre gjennom et sentrum fylt med tomme lokaler, skaper ikke trivsel og attraktivitet. Likevel skal en kommune ha en ledig tomt eller lokale stående. Det betyr at det er rom for nye etableringer.

Vi kommer heller ikke utenom kommunen, som har mulighet til å bidra gjennom koronamidlene de får overført. At de ettergir skjenkeavgiften er et symbolsk viktig bidrag. Kommunen skal være veldig klar over dem som tør å satse, og kanskje spesielt i sentrum, bidrar til nettopp liv og trivsel, som igjen har stor betydning for innbyggerne.

Til syvende og sist hjelper det lite med støtte og billig leie hvis man ikke fyller en etterspørsel. Og som vanlig må det sies: ønsker man at butikker skal overleve, må innbyggerne handle lokalt.