Debatten raser for fullt om en eventuell oppløsning av Innlandet som fylkeskommune. På Facebook har leirene fordelt seg i to grupper som stadig høster nye medlemmer. Her deles argumenter for og imot. Det gjøres beregninger, og sakene som avisene i Innlandet skriver, deles med et påfølgende stort engasjement i kommentarfeltet. Rett før jul ble det bestemt at folkeavstemningen blir heldigital. Et enstemmig valgstyre gikk inn for dette.

Årsaken er todelt. Det ene handler om smittevern. Omikron har ført med seg nye restriksjoner, som i alle fall varer til midten av januar. Det gjenstår å se effekten av tiltakene. Er det noe vi vet sikkert, så er det at vi ikke vet hvordan verden ser ut i februar når folkeavstemningen skal gjennomføres mellom 10. og 17. februar. Den andre årsaken til at man kjører dette digitalt, handler om kapasitet. Samtidig oppfordres kommunene, som allerede har nok å drive med, om å legge til rette for at enkeltpersoner som har behov for det, får hjelp til å avgi sin stemme.

At folkeavstemningen blir digital, kan bære med seg utfordringer, blant annet at enkelte vil være avhengig av hjelp for å få sagt sin mening. Får de ikke den hjelpen, får de kanskje ikke avgitt en stemme heller. Det ligger an til at selskapet New Voting Technology Consulting AS skal benyttes til å gjennomføre avstemmingen til en pris på 4,45 millioner kroner. Det blir ekstremt viktig at dette fungerer helt som det skal for at avstemmingen skal være troverdig.

I tillegg er tiden knapp til å drive valgkamp og sørge for god og nok informasjon. Folkeavstemningen er et stort og viktig spørsmål, som vil få konsekvenser uansett utfall. Da er det avgjørende at man sikrer god oppslutning. For selv om den kun er rådgivende, vil det være vanskelig for politikerne å vedta noe annet enn det folket bestemmer.