Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Må tenke nøye gjennom kuttforslag

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Busstilbudet i Innlandet kan bli kraftig redusert dersom fylkespolitikerne ikke foretar seg noe. Da Innlandet fylkeskommunes budsjett og økonomiplan for perioden 2021 til 2024 ble vedtatt i fylkestinget før jul i fjor, lå det inne millionkutt i overføringene til Innlandstrafikk. Det ble vedtatt en rammereduksjon for 2021 på fem millioner kroner og ytterligere kutt på 15 millioner kroner fra 2022. Dette til tross for at fylkeskommunen har som mål å ha et godt og tilpasset kollektivtilbud, som skal føre til økning i antall reisende.

Mesteparten av potten som til Innlandstrafikk går med til å drive lovpålagt skoleskyss med buss og drosje. Av 960 millioner kroner, går 228 millioner til ordinære ruter, og det er primært her muligheten for å spare penger ligger. Men det vil føre med seg flere konsekvenser. Først og fremst gir det færre ruter, som igjen gir lengre ventetid mellom avganger og totalt sett lengre reisetid. Færre ruter betyr også mindre inntekter, og ikke minst blir arbeidsforholdene verre for sjåførene, som igjen gjør rekrutteringen av sjåfører vanskeligere. Fylkeskommunedirektøren er åpen på at det sannsynlig vil ramme distriktene hardest.

I et klimaperspektiv er det også helt klart at de som da har muligheten, heller velger egen bil. Man gjør det med andre ord ikke enklere å ta klimavennlige valg. På den andre siden er det lite klimavennlig å kjøre buss med to passasjerer. Det er det heller ikke økonomi i. Men det vil definitivt ikke gi flere passasjerer om tilbudet reduseres. Som man ser, må fylkespolitikerne tenke seg nøye om før man vedtar disse kuttene, som helt klart vil virke sentraliserende og samtidig påvirke arbeidsforholdene til de ansatte. Tar man dette i betraktning, kan vi ikke se hvordan dette kan være gangbart for Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som utgjør flertallet.

Kommentarer til denne saken