Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Nå må det bli ro

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Hvordan den nye skolestrukturen i Elverum skal se ut i framtida, begynner å bli stadig klarere. I forrige uke besluttet et nærmest unisont Arbeiderparti seg for at de vil bevare Sørskogbygda skole. Fra før har i grunnen alle partiet med unntak av Høyre sagt at de ville bevare bygdeskolen, men inntil både Ap og Fremskrittspartiet hadde bestemt seg, kunne det fortsatt endt med nedleggelse. Det gjorde det ikke, noe selvsagt innbyggerne i Sørskogbygda kan glede seg over.

Hva som skjer i sentrum, er ennå usikkert, men alt tyder på at ungdomstrinnet på Hanstad blir flyttet til Elverum ungdomsskole og at deler av Kommunehuset Folkvang tas i bruk som undervisningslokaler. Så er det noen årstall som er i flyten før en del av endringene kan settes i verk.

Elverum er ikke den eneste kommunen som ser på strukturer i oppvekstsektoren. Endringene aktualiseres av fallende barnetall og dårlig økonomi, men innholdet og kravene i skoler og barnehager har også forandret seg og er en del av bildet - selv om det ikke får like mye fokus.

Ap mener Sørskogbygda skole fortsatt er stor nok til å være et samlingspunkt i bygda. Enten man er for eller mot nedleggelse, får vi håpe at det politikerne nå lander på, kan gi ro. For det er det innbyggerne, ikke bare i Sørskogbygda, men også ellers i kommunen, nå vil forvente. Alle vet at verden forandrer seg, men når det gjelder et så stort og komplisert område som skolestruktur, må vi kunne forvente framtidsrettede og stabile løsninger. Det er viktig for de barn og foreldre som rammes i dag, og det er viktig for dem som sitter og lurer på om Elverum er stedet hvor akkurat deres barn skal vokse opp.

Kommentarer til denne saken