Stemningen var høy i formannskapet da det dukket opp fondsmidler i utdanningssektoren og politikerne endelig var i stand til å få på plass full dekning av nettbrett og pc til alle grunnskoleelevene i kommunen. En viktig forutsetning for å nå den nasjonale IKT-strategien som blant annet går på at skolen skal sørge for at alle elever får nødvendige digitale ferdigheter. Ferdigheter som gjør dem i stand til å lykkes i videre skolegang, studier og arbeidsliv. Men ikke før den politiske applausen hadde lagt seg, så kom skeptikerne på banen; en gruppe foreldre er skeptiske. De tviler på effekten av nettbrettene, de savner debatt, mener nettbrett innføres på et tynt grunnlag og mener skjermbruken tar tida fra lesing av bøker, fysisk aktivitet og sosiale relasjoner.

Ja. Nettbrett kan gå ut over utvikling av andre viktige ferdigheter. Dersom nettbrettet misbrukes. I frykten ligger altså en mistillit til dem som er satt til å gi barna den første digitale kompetansen. At lærerne ikke kan si nei, at de lar barna sløves foran en skjerm. At lærerne mangler kunnskap og ikke ser helheten. At lærerne ser bort fra pedagogiske begrunnelser, nasjonale og lokale strategier.

Ikke alle foreldre har ressurser eller overskudd til å velge bort en mulighet gitt av det offentlige.

Det liten tvil om at digitale verktøy blir en del av framtida og at de som ikke mestrer dette, vil falle ut og miste alle muligheter. Videre er det slik at ikke alle foreldre har ressurser eller overskudd til å velge bort en mulighet gitt av det offentlige og selv sørge for at barnet får et tilpasset alternativ. Så er det elever som sliter med ulike utfordringer, for eksempel dysleksi. For dem kan nettbrett være et helt avgjørende hjelpemiddel. Når vi i tillegg vet at nettbrettene skal være et supplement i undervisningen, legges det for mye i potten for enkelte foreldres frykt til å ikke innføre ordningen. At politikerne våre prioriterer at alle grunnskoleelever i Elverum skal ha tilgang til pc eller nettbrett, er noe vi skal være takknemlige for.