Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Noe har fungert i prosessen

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Helga fikk en dramatisk inngang da ny sykehusstruktur i Innlandet kom ett steg nærmere en avgjørelse. Styret i Helse Sør-Øst var delt på midten da de gikk inn for at hovedsykehuset skal ligge i Moelv, det elektive sykehuset i Elverum og akuttsykehuset i Lillehammer. I tillegg skal Elverum få luftambulansebase, og det skal utredes om indremedisinske akuttfunksjoner kan legges til det elektive sykehuset.

Styreleder Svein Gjedrems dobbeltstemme ble til slutt avgjørende. For selv om både brukerutvalg, flertallet av fylkets kommuner og styret i Sykehuset Innlandet hadde sagt at Mjøssykehuset skal legges til Moelv, var det fortsatt fem mennesker i Helse Sør-Østs styre som mente det var feil og at Brumunddal er det beste alternativet, altså forslaget som ble lagt fram rett før jul i fjor.

Mo­elv og El­ve­rum had­de man­ge mot­stan­de­re, ikke minst Olaf Do­bloug fra Ha­mar, som gjen­tok mye av det sam­me som sty­re­med­lem­me­ne Ivar P. Glad­haug, Per H. Christensen og nest­le­der Tor­bjørn Alm­lid fram­før­te i sty­re­mø­tet i Sykehuset Innlandet 4. mai – eller det tunge mindretallet som han kalte dem. Det er en spesiell formulering i seg selv. Hva er motstykket? Det lette eller svake flertallet?

Det flertallet har i høringen pekt på Moelv, nesten ingen på Brumunddal. Likevel vil halve styret i Helse Sør-Øst ha Brumunddal. Hva forteller det oss egentlig? Gjedrems forklaring på hvorfor han hadde innsett at Elverum måtte ha sykehus i fremtiden viser at noe med denne prosessen har fungert. Og med hovedsykehus i Moelv, ville det vært unaturlig om Elverum ble avspist med et lokalmedisinsk senter.

Fredagens vedtak gjør helseminister Bent Høies jobb lettere i neste fase. Men selv om Moelv nå trolig blir bestemt, vil det fortsatt være noen som mener to akuttsykehus med tre mils mellomrom ikke gir mening. Det gjenstår å se om vi har flere dramatiske vendinger i vente.

Kommentarer til denne saken