Ordfører på Hamar, Einar Busterud, har veddet ei kasse vin på at usikkerheten rundt valg av ny jernbanetrasé i Hamar vil vare til minst 2050. Den vil han sannsynligvis vinne. Onsdag gikk nemlig et knappest mulig flertall i formannskapet inn for østlig trasé med ny stasjon ved Vikingskipet, på tvers av hva utbyggeren Bane NOR ønsker seg og imot egen kommunaldirektørs innstilling. De ønsker seg utbygging med utgangspunkt i dagens trasé og dagens stasjonsområdet.

Det handler om kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar, men Bane NOR og flere statlige og regionale aktører har betydning for utfallet fordi hamarpolitikernes valg er av nasjonal og regional interesse. Fordi både Bane NOR og Fylkesmannen i Innlandet har kommet med innsigelser mot alternativet som fikk flertall i formannskapet, vil den havne hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Der har saken vært før. Etter at kommunestyret i 2016 vedtok østlig trasé, med påfølgende innsigelser, behandlet departementet saken og sendte den tilbake med beskjed om bedre utredninger. Disse kom i 2018 og siden da har jernbanedebatten rast i Mjøsbyen.

Toget vil sannsynligvis gå for å få prosjektet inn i Nasjonal Transportplan for 2022-2033

Det går mot at flertallet går for østlig trasé og nye runder med departementet. Da vil toget sannsynligvis gå for å få prosjektet inn i Nasjonal Transportplan for 2022 til 2033 som skal vedtas i Stortinget i juni neste år. Utbygginga er en del av regjeringens Inter-City-satsing der tog skal knytte byer og tettsteder tettere sammen. Satsingen er allerede forsinket og det har kommet signaler om at knutepunktstrategien skal forlates. Ordføreren vinner nok veddemålet, et større spørsmål er om den da 97 år gamle Busterud får gleden av å nyte gevinsten.