Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Padelsenter blir en positiv tilvekst

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

En gruppe elverumsinger, sammen med grunneier YC Eiendom AS, planlegger et 2.400 kvadratmeter stort padelsenter på Grindalsmoen. Padel er en idrett som likner tennis og squash og er en av verdens raskest voksende sporter. Elverum er definitivt verdig et slikt tilbud, som sammen med mye annet vil bidra til å gjøre Elverum enda litt mer attraktivt.

Området de ønsker å sette opp padelsenteret på er regulert for handel med plass- og transportkrevende varegrupper. Dermed er det i strid med den overordna planen, mener Statsforvalteren i Innlandet, som har fremmet en innsigelse. Også Vegvesenet og fylkeskommunen er kritiske. At senteret omtales som et idrettsanlegg, er et sentralt moment det er uenighet om. Der har nok utbyggerne gode argumenter. Det er begrenset hvor mange som besøker et slikt senter samtidig. Det er ikke sammenlignbart med Elverumshallen for eksempel.

Vi registrerer at utbygger sier at det ikke blir padelsenter i Elverum om det ikke legges til rette for det på Grindalsmoen. Om det skal tolkes som en trussel, vet vi ikke, men ingen må tro at aktører som ønsker å bygge et nytt tilbud i en kommune bare gjør det for å være greie. Sjøl om utvikling av byen er en del av motivasjonen, er det sjølsagt inntekter å hente på dette også.

Vi skal heller ikke glemme at planen som Statsforvalteren mener senteret strider mot, ikke er to år gammel enda. Slike planer har null verdi om de ikke skal følges. Nå har kommunen riktig nok kommet innsigelsen i møte med en full reguleringsprosess der det dokumenteres at i andre byer med padelsenter er disse plassert utenfor sentrum. Det er greit og viktig å få belyst. Snart kan nok elverumsingene glede seg over et flunkende nytt padelsenter – og det kommer til å bli en flott tilvekst.

Kommentarer til denne saken