Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Regjeringen bør prioritere skogen

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Da Nasjonal Transportplan ble lagt fram, var det to ting som var tatt ut: elektrifisering av jernbanen på strekningen Hamar-Elverum-Kongsvinger og tilsvingen som er planlagt i Elverum. Disse to prosjektene skulle sørge for at tømmertogene som kommer nedover fra Gudbrandsdalen, skulle kunne kjøre strake vegen ut av landet uten at togene må snu i Elverum og Kongsvinger. Skognæringen jublet da dette ble presentert i 2017, men tilsvingen skapte også usikkerhet for bedrifter og naboer som ble berørt. Nå er alt sammen ute av NTP-forslaget.

Det får både Elverum-ordfører Lillian Skjærvik (Ap) og ikke minst skognæringen til å reagere. Med god grunn. I Elverum er arbeidet med å planlegge og regulere for tilsvingen godt i gang. Det er allerede lagt ned betydelig arbeid, ikke bare fra kommunens side, men også fra en rekke parter, også statlige, som er høringsinstanser. Hvem vet hva det har kostet av offentlige penger. En elektrifisering vil også kunne kople Østerdalen tettere på Oslo.

At disse prosjektene tas ut gjør at man kan stille spørsmål ved regjeringens prioritering av skognæringen og betydningen den vil ha for Innlandet. På regjeringen.no kan man lese at «potensialet for økt verdiskaping er stort» i skognæringa. For Innlandet, som taper på befolkningsutviklingen, kan skogen bety flere arbeidsplasser, også kompetansearbeidsplasser. Når olje og gass en gang ikke blir vår viktigste næring, må omstillingen være godt på veg allerede.

Ved å droppe disse prosjektene, forsinker man den omstillingen. I perspektivmeldingen som regjeringen nylig kom med sier den at det vil være viktig å satse på blant annet utdanning, innovasjon og effektivisering og at forandringene må skje i tråd med Parisavtalen og bærekraftsmålene. Her kan skogen spille en helt sentral rolle. I lys av dette undrer vi oss over at elektrifiseringen og tilsvingen ikke prioriteres.

Kommentarer til denne saken