Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Riktig å vurdere vaksinebruken

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Vaksineringen går sin gang. Enkelte steder i Norge har man kommet godt nedpå lista av aldersgrupper. I Elverum jobber man fortsatt med å vaksinere personer mellom 65 og 74 år, samt personer mellom 18 og 64 år som er i såkalte risikogrupper. I tillegg fikk kommunen en gledelig overraskelse da de fikk vite at 804 doser er på veg i neste uke, som er mye høyere enn utgangspunktet. Samtidig skriver Dagbladet onsdag at regjeringen har bedt Folkehelseinstituttet om å revurdere vaksinestrategien.

Ifølge avisen ber Helse- og omsorgsdepartementet FHI om å vurdere en større geografisk skjevfordeling av vaksinene. De vil også at man ser på vaksinering av yngre aldersgrupper. I tillegg skal FHI se på om enkelte yrkesgrupper bør prioriteres opp i køen. Det er fornuftig av regjeringen å vurdere disse grepene nå som de eldste og etter hvert de med størst risiko og ikke minst helsepersonell er blitt fullvaksinerte.

Prioritering er vanskelig, men tiden er inne for se på om man kan gjøre noe annerledes som vil gagne flere samtidig. For eksempel var det mange unge som ble smittet ved forrige utbrudd i Elverum. Konsekvensen ble en lokal forskrift med strengere regler. Den var særlig rettet inn mot unge mennesker fordi de er en aktiv aldersgruppe med mange nærkontakter, men den lokale forskriften kan også treffe andre enn bare denne aldersgruppa. Innføres det til dømes rødt nivå i barnehager, kan det bety kortere åpningstider, som igjen påvirker foreldre, som igjen påvirker arbeidsplassen deres.

Om de unge, eller for den saks skyld barnehageansatte, er vaksinert, vil det kunne bremse smitten og dermed også behovet for strengere tiltak. Hensikten må med andre ord være at flest mulig får en mer normal hverdag fortest mulig. Det vil alle tjene på selv om det innebærer at noen rykker fram i køen.

Kommentarer til denne saken