Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Så blir vi kanskje enige?

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Fredag ble innstillingen til administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beate Andersgaard, for ny sykehusstruktur i Innlandet kjent. Styret i Sykehuset Innlandet skal behandle innstillingen tirsdag 4. mai. Et par uker i forvegen hadde Helse Sør-Øst vedtatt at tre alternativer som aktuelle å gå videre med. Det var ikke så overraskende at Andersgaard pekte på ett av alternativene der Mjøssykehuset var plassert i Moelv.

En lokalisering av Mjøssykehuset i Moelv vil gi kortere avstand til spesialisert behandling innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for innbyggerne fra Gjøvikregionen, Hadeland, Lillehammerregionen, Midt-Gudbrandsdal, Nord-Gudbrandsdal og Valdres enn alternativet i Brumunddal. Andersgaard er selvsagt klar over at avstanden til de samme tilbudene blir tilsvarende lengre for Hamarregionen, Sør-Østerdal og Fjellregionen.

Det som mange var litt spente på, var om det var Elverum eller Lillehammer som skulle «få» akuttsykehuset. Det endte med sistnevnte. Andersgaard mener dette vil gi kortere reiseavstand for de delene med lengst reisevei. En kort avstand til Mjøssykehuset vil forenkle faglig samarbeid, og dessuten er bygningsmassen best tilrettelagt for akuttfunksjon. Men nettopp dette med avstander kan diskuteres.

Samme dag som innstillingen kom, bestemte brukerutvalget, som ikke er hvem som helst i debatten, å presisere deres vedtak – at Elverum bør få akuttsykehuset. De mener det vil være «underlig å plassere to akuttsykehus med tre mils mellomrom». Sett med Sør-Østerdal-briller kan Elverum, og nabokommunene for så vidt, være fornøyd med å beholde mange arbeidsplasser, men hva om en innbygger i Drevsjø blir akutt syk? Kan dette alternativet aksepteres? En viktig faktor her er at det også kan vurderes å legge akuttfunksjoner for indremedisin til det elektive sykehuset i Elverum. Dette blir nok helt sentralt om dette skal aksepteres.

Kommentarer til denne saken