«Jeg er rasist fordi jeg mener alle liv teller. Ikke bare de svarte».

Slik startet innlegget som ble lagt ut på Elverum Frps Facebook-side. Og fortsetter i samme dur i et hjelpeløst forsøk på å godtgjøre rasistiske ytringer og spre fordomsfulle påstander som legitimerer og bygger rasisme. Slike som «Jeg er rasist fordi jeg mener det er viktig å gi alle like goder i vårt land, og ikke gi innvandrere særfordeler foran våre egne pensjonister, uføretrygdede, arbeidsløs og fattige».

Reaksjonene var sterke og hjemmesidens administrator og studieleder i Elverum Frp, Tore Hornsletten, fjernet innlegget etter kort tid. Frp-veteran Dag Martin Bakken kaller innlegget forkastelig, forferdelig og at det aldri skulle vært publisert.

Hornsletten forklarer at han fant og kopierte en tekst og la den ut på partilagets hjemmeside ved en ren tastefeil. Han forteller videre at han opplevde teksten som sarkastisk og legger til «...men så lenge ordet rasist blir brukt, blir det meste mistolket». Ut av dette må vi legge til grunn at Hornsletten mener teksten er grei nok, det er andres tolkning av den som er feil og derfor skulle den ikke vært lagt ut.

Hornsletten må mene at teksten er grei nok, det er andres tolkning av den som gjør at det blir feil

Sarkasme er en nedsettende og hånende uttrykksmåte med mål om å latterliggjøre og er en svært krevende øvelse å benytte seg av i debatten om rasisme. I det hele tatt er både humor, ironi og sarkasme sterke språklige virkemidler som krever klokskap. Det er i hvert fall ikke slik at ved å kalle en tekst sarkastisk, ironisk eller humoristisk så kan alle etiske standarder kastes på båten, udokumenterte påstander spres og ukritisk brukes mot enkeltgrupper.

Tilbake til den første setningen; her lages det en forestilling om at mange der ute faktisk mener at bare svarte liv teller. Hvem er de mange?

Vi og dem blir konstruert og det er vi som vet best og er best.

En god oppskrift på rasisme.