Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Ta vare på det man har

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

– Det står dårlig til med nasjonen. Vi er ett av verdens rikeste land, men vi lar verdiene på land forfalle til de grader. Ordene tilhører administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende ingeniørers forening (RIF). Mandag la foreningen fram en rapport som forteller at Norge trenger 3.200 milliarder kroner til å vedlikeholde tolv samfunnskritiske områder, slik som samferdsel, offentlige bygg og vann og avløp. Til sammenligning er oljefondet på drøye 11.000 milliarder kroner. Det er VG som skriver dette.

I 2015 ble kostnadene estimert til 2.600 milliarder kroner, og årsaken til at prislappen har økt skyldes både inflasjon og at klimaendringene gjør at forfallet går raskere. Det siste er særlig interessant fordi det vil ha stor betydning for både hvordan og hvor vi bygger i framtida. Varmere, våtere og villere har vært tre ord som har gått igjen i minst 20 år om klimaet i framtida. Været blir mer ekstremt, og det vil koste.

Et nærliggende og enkelt eksempel er hovedvannledningen som tre ganger sprakk i Grøndalsbakken i Elverum i fjor. Klimaendringer og dårlig vedlikehold er kanskje ikke en direkte årsak, snarere «tvilsomt arbeid med fyllmasser», som overingeniør Tore Hugnes i kommunen kalte det. Men faktum er at omgivelsene endrer seg, som igjen fører til at rørene ikke ligger i ro, blir stående i spenn og sprekker. Dette koster millioner å utbedre.

Den ferske vegplanen for Innlandet viser et forfall på fylkesvegnettet på 4,4 milliarder kroner (2018-tall). Ifølge rapporten står det verst til på jernbanen og nettopp fylkesvegene. Det finnes garantert eksempler i de fleste norske kommuner. Og selv om alt har en levetid, finnes det garantert også eksempler på bygninger og annen infrastruktur som kunne vært bedre ivaretatt. I stedet blir fort innbyggerne sittende med regningen eller ved at andre tilbud må bortprioriteres.

Kommentarer til denne saken