Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Tallene som må gjøre kommunene bekymret

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Bare tre kommuner i gamle Hedmark hadde fødselsoverskudd i 2020. Det vil si at det ble født flere barn enn innbyggere som døde i løpet av året. De tre kommunene er Løten, Stange og Tolga. Engerdal endte i null, resten i minus. Ni kommuner hadde likevel en økning i folketallet. Det kan de med andre ord takke innflytting for. Blant disse er kommuner som Elverum og Åsnes. Det må man jo sjølsagt være glad og fornøyd med. Likevel er ordfører i Åsnes, Kari Heggelund, med rette bekymret for at det ikke fødes flere barn.

Trenden vi ser i Innlandet, som ble det første fylket med flere eldre enn yngre innbyggere, er ikke unik. Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at de mest sentrale kommunene vokser, mens de minst sentrale kommunene blir færre. De sterke blir sterkere, mens de svake blir svakere, som Heggelund sa. I hennes kommune er barnehage- og skolestruktur et aktuelt tema om dagen. Det samme er det i Elverum, og i Løten anbefaler en fersk analyse at skoler bør slås sammen. Den økonomiske situasjonen er ikke bærekraftig på sikt, sier rapporten.

Folketallsutviklingen henger nøye sammen med pengene kommunene får til å bruke på tjenester til innbyggerne. Når etterspørselen går ned på ett område, må tjenestene justeres. Det tvinger fram vanskelige debatter som vi allerede har sett engasjerer sterkt. Samtidig skal kommunene jobbe for å skape arbeidsplasser og bolyst. Alt henger sammen med alt, men heldigvis er politikk slik at det finnes mange veger til mål.

Likevel kan ikke kommunene lukke øynene for utviklingen. Å være lokalpolitiker i de kommende årene kan bli krevende, men det er nå de må være tøffe nok. Det må lages realistiske budsjetter som baserer seg på virkeligheten, som stimulerer til vekst, og som i alle fall sørger for å holde på de innbyggerne man har.

Kommentarer til denne saken