Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Tillit som fort kan briste

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

En undersøkelse som Østlendingen har gjort blant 506 elverumsinger viser at godt tre av fire er fornøyde med måten kommunen har håndtert koronasituasjonen. Bare fem prosent sier de svært eller noe misfornøyd. Det vil sjølsagt glede kommuneoverlegene og kriseledelsen, men kanskje særlig førstnevnte som tross alt står for de faglige begrunnelsene for hvorfor og hvordan tiltak innføres på befolkningen. Undersøkelsen viser også at de fleste er fornøyde med informasjonen som blir gitt fra kommunen.

Dette er tall vi kan stille oss bak. På denne tiden i fjor gikk de to kommuneoverlegene i Elverum, og for øvrig de fleste andre kommuneoverleger i distriktet, fra å være totalt ukjente til å prege forsidene nesten hver eneste dag i perioder. Elverum er en av kommunene som har vært gjennom flere bølger og utbrudd det siste året. Blant annet akkurat nå. Før de nasjonale tiltakene kom var presset ekstra stort på disse menneskene. Vi har lært oss å leve med tiltak, men meningene er veldig delte – fra dem som mener de er for strenge til dem som mener myndighetene må gjøre mer for å hindre smitte. Den kan henge sammen med hvordan man sjøl er påvirket av pandemien. Det finnes kommuner som knapt har hatt smitte.

Med tiltak følger det konsekvenser, som igjen krever avbøtende tiltak, særlig økonomisk. På landsbasis har befolkningens tillit til myndighetene endret seg, skriver TV 2 som har gjort en tilsvarende undersøkelse nasjonalt. Undersøkelsen de har gjort er blant dem som i pandemiens start ble sagt opp, permittert eller mistet store deler av sin inntekt. Her har andelen fornøyde med håndteringen gått ned fra 62 prosent til 43 prosent. Det må tas på alvor.

Vi har fortsatt et stykke igjen å gå, og tilliten blir slik sett vanskeligere, men viktigere å ta vare på. Trås det feil, kan det i verste fall briste.

Kommentarer til denne saken