Østlendingen mener: Udemokratisk og nødvendig

MER MAKT: Helse- omsorgsminister Bent Høie (H) og justisminister Monica Mæland (H) ønsker utvidede fullmakter. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

MER MAKT: Helse- omsorgsminister Bent Høie (H) og justisminister Monica Mæland (H) ønsker utvidede fullmakter. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

DEL

Leder
Regjeringens behov for straks å kunne iverksette tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset kommer i konflikt med helt grunnleggende prinsipper i vårt demokrati. Regjeringen ønsker å innføre en lov som gir dem fullmakt til å fastsette forskrifter utover det som følger dagens lovgivning. Makt skal forskyves fra Stortinget til regjering og vil snu opp ned på maktfordelingsprinsippet vårt. Prinsippet som sprer makten på tre uavhengige hender; den lovgivende, som er Stortinget, den utøvende, regjeringen og den dømmende, domstolene. Poenget med å spre makt er sjølsagt å minske faren for maktmisbruk.

Det er ingen som tror dette er et forsøk fra Erna Solberg og regjeringen på å kuppe landet vårt gjennom å vedta lover og regler på tvers av det lovgivende flertall

Det er enkelt å argumentere mot å endre grunnlovsfestede prinsipper i hui og hast. Og peke på at det er i kriser faren for maktovergrep er størst, at det er akkurat da vi trenger demokrati aller mest og at dømmekraften er mest sårbar. Men det er ikke vanskelig å se regjeringens behov for raskt å sette i gang nødvendige tiltak i den mildest talt uoversiktlige og svært lite forutsigbare situasjonen vi står i. Stadig nye problemer krever umiddelbare løsninger. Kriseløsninger, der våre vanlige regler må fravikes fordi alternativet er noe vi ikke tidligere har tatt høyde for.

Det er ingen som tror dette er et forsøk fra Erna Solberg og regjeringen på å kuppe landet vårt gjennom å vedta lover og regler på tvers av det lovgivende flertall. Få tviler på at hensikten er god. Regjeringen ber om handlingsrom til å treffe strakstiltak for en begrenset periode. Udemokratisk, helt klart. Men spørsmålet er om vi faktisk ikke må se litt stort på begrepet demokrati og glemme 17. mai-talenes påminnelser om eidsvollsmennenes maktfordelingsprinsipper for en tid. Ikke fordi det ikke er grunnleggende viktig, men fordi vi ikke aner omfanget av alternativet. Vi må kanskje rett og slett stole på hverandre.

Artikkeltags