Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Uheldig tallbom i skolesaken

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Sterke følelser er i sving i Åsnes om dagen. Det er ikke så rart når to skoler ligger godt an til å bli lagt ned til fordel for en ny storskole på Flisa som vil innebære et lån på 250 millioner kroner. Blant annet har varaordføreren meldt seg ut av eget parti etter at han ble bedt om å snu i saken. Skolestrukturdebatten er velkjent, og den vil komme i flere kommuner over hele landet. Det er knyttet mye følelser til slike saker. Da er utfordringen å holde tunge beint og fokusere på fakta.

Årsaken til skolenedleggelser er sammensatt, men skyldes gjerne dårlig kommuneøkonomi. Det er i alle fall ingen tvil om at økonomispørsmålet får mye plass i debatten. Det har den også fått i Åsnes, og i forrige uke tok saken en ny vending som kan komme til endre skjebnen til Jara og Sønsterud skoler når det skal stemmes i kommunestyret om en uke. For i utredningen, som teller over hundre sider, var det en vesentlig feil i tallene.

Kommunen skulle i utgangspunktet spare 5,6 millioner kroner årlig på å samle elevmassen på en ny storskole på Flisa, men våkne kommunestyremedlemmer oppdaget en vesentlig feil. Siden kostnadene SFO-ansatte utgjør ved en felles skole ikke var medregnet, er i realiteten den årlige innsparingen fire millioner mindre, altså 1,6 millioner kroner. Dette har også ordføreren bekreftet.

Sjøl om alle kan gjøre feil, er det ikke bra nok med en så stor kostnadsbom i en så viktig sak. Vi må kunne forvente bedre. Om det får konsekvenser for utfallet, gjenstår å se. Debatten vil kanskje da dreie seg mer over på det som burde veie mest – kvaliteten på skolen i framtida.

Kommentarer til denne saken