Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Umusikalsk nedleggelse

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Det koker i Nord-Østerdal etter at forslaget om ikke å starte opp linja musikk, dans og drama på Nord-Østerdal videregående skole ble kjent. Linja har fått inn åtte søkere. Fem av disse er fra Innlandet og tre er fra Trøndelag. Det er også elleve elever som har musikklinja på Tynset som sitt andreønske, så det er en viss interesse for linja. Fordi normtallet for musikklinja er på ni elever mangler den altså én elev. Dermed innstiller nå fylkeskommunedirektøren på at linja ikke startes opp til høsten.

Fylkeskommunedirektøren skriver at klassen er etablert som en halv klasse og bør derfor fylles opp for å forsvare igangsetting. Når det mangler én elev, framstår det drastisk å kutte den allerede nå. Videregående skoler er et fylkeskommunalt ansvar. At skoletilbudene må justeres av og til bør ikke overraske noen. Det er bare å se på hva kommunene strever med om dagen, hvor den ene utredningen følger den andre for å lage en struktur som er økonomisk forsvarlig og bærekraftig. Det er den vegen det bærer med færre barn og unge.

Videregående skoler og linjene de tilbyr er viktige i et lokalsamfunn. Derfor er det ikke bare kvaliteten på tilbudet i seg selv som er viktig. Man vurderer blant annet behovet for kompetansen i arbeidslivet og konsekvensene for lokalsamfunnet knyttet til skolen. Dette må fylkeskommunen balansere ut. I dette ligger det distriktspolitikk. I hvor stor grad dette vektlegges opp mot økonomi og kvalitet, vet vi ikke.

Det vi vet er at mennesker som studerer lokalt, er en viktig kilde til kompetanse for det lokale arbeidsmarkedet og at de gjerne blir værende lokalt etter endt studie. Vi kan åpenbart ikke ha det slik at tilbud holdes kunstig i live på bekostning av andre ting, men når det mangler én elev, er det i beste fall umusikalsk.

Kommentarer til denne saken