Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Uverdig på behandlingsrommet

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Av og til må de fleste av oss oppsøke eller motta helsehjelp av ulike grunner. Når man er i denne situasjonen, må man kunne stole på at det man oppgir av personlige opplysninger eller det man sier om egne helseutfordringer holdes fortrolig. Norges Pasientforening peker på at dette tillitsforholdet er viktig slik at personer ikke unnlater å oppsøke hjelp av frykt for at uvedkommende skal få tilgang til opplysninger.

Det finnes flere måter å gi fra seg eller motta opplysninger som er taushetsbelagte. Det kan skje i samtale med lege, og her har tydeligvis den medisinske avdelingen ved Hamar sjukehus noe å gå på. Det erkjenner også avdelingssjefen. En kreftpasient Østlendingen har snakket med reagerer kraftig på at avdelingen ikke har bedre rutiner når det blir gitt nærgående informasjon mellom pasienter og ansatte. Pasienten forteller sjøl at hun har overhørt samtaler der personopplysninger, medisinering, farge på urin og konsistens på avføring blir tatt opp. Uverdig, er følelsen hun sitter igjen med.

Hvor åpne vi er om oss sjøl og egen tilstand er forskjellig fra person til person, men som pasient er man ekstra sårbar, og da skal man uansett slippe at noen du risikerer å møte på nærbutikken dagen etter har fått høre alt om hvordan det står til med din behandling og tilstand.

Utfordringene ved den nevnte avdelingen på Hamar er sikkert ikke unik og forklares med at de har blitt forsterket på grunn av koronapandemien og omdisponering av arealer. Det er forståelig, men det vil fortsatt være mulig å gjøre tiltak som hindrer at naboen får høre sensitive opplysninger. Som Pasientforeningen peker på, har helsepersonell også en aktiv plikt til å hindre uvedkommende i få tilgang til taushetsbelagt informasjon.

Kommentarer til denne saken