Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Vi må vite hva skolestengingen har betydd

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Mandag åpnes de fleste skolene i fylket og landet for øvrig. I Elverum er det noe logistikk som må på plass, men innen fristen onsdag skal alle elever være tilbake til en litt annerledes skolehverdag. Det tvinger rektorer og skoleledelse til å tenke kreativt om sin egen kapasitet. I Elverum vet vi at Vestad skole er trang. Derfor må ett av trinnene flyttes over til nybygde Ydalir på andre sida av byen.

Skoler, barnehager og andre sektorer i kommuner er fortsatt i en unntakstilstand. Det er gjerne i slike tider, når man tvinges til å tenke kreativt, at man også skal tenke på framtiden og hvordan man ønsker at verden skal se ut. Hvordan bygger man en skole, et sjukehus, et legesenter, eller en hel sektor, slik at man kan møte langvarige utfordringer som dette. Av og til er det greit at bedrifter og ledere tvinges til å tenke annerledes og nytt.

Skolehverdagen blir ikke som før. Det blir mer uteskole og noe av undervisningen skal fortsatt foregå digitalt. Og kanskje det er slik framtidas skole skal se ut? Det er rimelig å anta at mye dagens møtevirksomhet, der man fysisk må reise, sette seg på et fly, sjekke inn på et hotell og så videre, ganske enkelt vil foregå digitalt framover. Kirker og fastleger blant annet er gode eksempler på hvordan man har tilpasset seg en ny hverdag.

Nå skal skoleforsker Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet gjennomføre en omfattende kartlegging av konsekvensene av skolestengingen. Slikt arbeid er sentralt etter en slik situasjon. Hva kan vi ta med oss og utvikle? Og hva må vi sørge for at fungerer bedre? Ikke bare for å takle krisetilstander, men helt hverdagslige utfordringer vi møtte i skolesystemet før koronaen traff oss. Det sies at kunnskap er makt.

Kommentarer til denne saken