Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Viktige effekter

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Fredag gikk startskuddet for Festspillene i Elverum. Som vanlig, ble det hele åpnet med konsert i Terningen, der både ordfører i Elverum og fylkesordføreren i Innlandet deltok. I koronaåret 2020 var det kun mulig å få til fem arrangementer. I år er det tjue, og da er det fortsatt bare halvparten av det som er normalt aktivitet under Festspillene. Men det er iallfall et tegn på at vi stadig beveger oss mot mer normalt tilstander.

For mange er Festspillene en tradisjon. Andre har kanskje i alle disse årene vært oppmerksom på den, men aldri deltatt. Det alle skal være klar over er ringvirkningene av festivalen som omsetter for rundt åtte millioner kroner. En festival er mer enn musikk og kultur. Det er mat, transport, utstyr, tilreisende som trenger overnatting og mer. I 2019 gjennomførte Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet en ringvirkningsanalyse for et utvalg kulturfestivaler i Oppland. Kort oppsummert viser analysen at slike festivaler skaper viktige ringvirkninger.

For å lage en festival er man avhengig av leverandører. Av de åtte arrangementene analysen tar for seg, viser rapporten at festivalene handler omtrent halvparten av varene og tjenestene fra egen region. Selv om festival alene ikke kan holde liv i en lokal bedrift, gir den et viktig bidrag. Et godt eksempel er på mat og drikke, der festivalene er og må være bevisste på å bruke lokale leverandører. Trekker festivalen tilreisende, øker det effekten fordi de blant annet trenger overnatting.

Festspillene får i likhet med mange andre festivaler offentlig støtte, men det kan ikke frita dem fullstendig fra å tenke noe kommersielt. Lykkes man med å finne den riktige balansen og ha bevissthet rundt hvor man kjøper varer og tjenester og tidspunkt for festivalen, kan det gi gode effekter for næringslivet.

Kommentarer til denne saken