Østlendingen, Glåmdalen og Oppland Arbeiderblad har gått sammen når antallet papiraviser nå reduseres fra seks til tre i uka.

Endringen skjer i dag, mandag 31. oktober.

– Nyheter er ferskvare for folk. De vil ha nyhetene når de skjer, og lese stoffet vårt når det passer dem, ikke vente til nyhetene er trykket og distribuert, sier ansvarlig redaktør og daglig leder i Østlendingen, Tom Haakenstad i en pressemelding.

Over halvparten er digitale

I slutten av september vedtok styrene i de tre avisene å satse ytterligere på digitalavis – samtidig som antallet papiraviser reduseres.

Beslutningen om å satse digitalt og redusere antallet tradisjonelle aviser i Østlendingen er fattet av styret, etter forslag og innstilling fra Haakenstad.

– Abonnentene er tydelige på at det er ei best mulig digitalavis de ønsker. Samtidig som papiravisa får stadig færre abonnenter, så øker antall digitale abonnenter tilsvarende. 56 prosent av dem som nå har Østlendingen har rene digitalabonnement, og andelen øker, sier han.

Haakenstad begrunner endringen med kostnader. Utgiftene til papir og ikke minst distribusjon av avisene har økt så mye at det ikke er bærekraftig med en seksdagersavis på papir, forklarer han.

– Grepene vi gjør frigjør rett og slett penger til å satse enda hardere på journalistikk. Dette er ikke et sparetiltak, men det gir mer penger til å styrke vårt redaktørstyrte medie til det beste for lokalsamfunn og demokrati, sier Haakenstad.

Beholder lørdagsavisa

Østlendingen-redaktøren har i denne prosessen jobbet tett sammen med redaktørene i Glåmdalen og Oppland Arbeiderblad, Thor Sørum-Johansen og Erik Sønstelie. De tre avisene er alle eid av Amedia-konsernet – og gjennomfører endringen samtidig.

Fra november vil avisene komme ut tirsdag, torsdag og lørdag.

– Ved å gjøre dette samtidig maksimaliseres innsparingene på distribusjon, slik at de tre avisene får større handlingsrom til å drive journalistikk. Papiravisa blir ikke borte. Det blir riktignok færre utgaver av den, men avisa blir til gjengjeld «tykkere». Det blir flere sider per utgave og avishuset vil beholde, og styrke, stoffet som etterspørres, sier Haakenstad og nevner nyheter, dybde, debatt og ikke minst tegneserier, kryssord og annet som passer best på papir, sier Haakenstad.

– Kan du si litt mer om prosessen fram mot en endelig avgjørelse?

– Fra jeg tok initiativ til dette, og fram til dette ble landet i styret før helga, har det gått relativt raskt. Samtidig er det veldig selvfølgelig å gjøre dette. Det er viktig å få på plass vedtaket nå, slik at jeg får frigjort penger til en redaksjonell satsing så fort som mulig. Dette har vært på tapetet i Østlendingen i flere år, men det er ikke fattet noen beslutning før nå. Det var på tide – og det er jeg fornøyd med, sier Haakenstad til SolungAvisa.

Ikke første avis ut

Amedia eier en rekke aviser landet rundt. Østlendingen, Glåmdalen og Oppland Arbeiderblad er ikke de første avisene i konsernet som reduserer antallet papiraviser.

– Hvordan er erfaringene fra slike prosesser i andre mediehus tidligere?

– Det er 30 aviser i Amedia som har gjort dette før oss. Erfaringene derfra er veldig gode. Nettopp det at vi kutter penger til distribusjon, gjør at det blir mer penger til å lage journalistikk. Det har vært jevnt over en positiv abonnementsutvikling i de andre mediehusene. Økonomien i å gjøre dette er veldig god. Erfaringene fra de andre mediehusene gjør meg ganske trygg, sier Haakenstad.

Han har likevel en klar beskjed til abonnentene som i dag kun leser avisen på papir.

– Jeg skjønner at de som har abonnert på Østlendingen i flere tiår, og har den vanen at de går ut i postkassa om morgenen, umiddelbart vil oppleve dette som et tap. Men nå kommer de til å få ei avis som i snitt kanskje er 15 sider tykkere enn i dag. Det skal godt gjøres å lese alt dette i løpet av en dag. Det journalistiske tilbudet skal være like godt også i framtida, selv om avisa ikke kommer ut like hyppig. Ja, redusert til tre aviser i uka – men i sum en bedre avis. Det blir ikke den tynne avisa jeg får høre om fra abonnenter i dag. At den er tynn i dag, er jeg ikke uenig i, sier Haakenstad.

– Helt nødvendige tiltak

Østlendingen har satt ned en samfunnsgruppe, ledet av samfunnsredaktør Gunnar Østmoe.

– Det skal styrke dybdejournalistikken i Østlendingen. I oktober ansetter vi også en digitalredaktør, som skal bidra til at en allerede knallgod nettavis blir enda bedre, sier Haakenstad.

Styreleder i Østlendingen, Kristina Fritsvold Nilsen, er tydelig på at det var enkelt å støtte Østlendingens beslutning om endring.

– Vi er midt i en stor omstilling fra den gamle avisverden til en ny digital virkelighet, og da er dette et helt nødvendig tiltak for å kunne gi leserne viktig journalistikk også i framtida. Jeg synes det er fint at redaktøren har tatt initiativ til denne moderniseringen. Det viser at Østlendingen er framoverlent og tilpasser seg lesernes vaner og behov, sier hun.

Abonnentene som i dag leser avisa kun på papir har også tilgang til nettavisa, understreker Haakenstad.

– Med to tastetrykk kan de som ikke bruke den, logge seg inn. Østlendingen vil bidra med å hjelpe folk, både gamle og nye abonnenter, slik at alle får tilgang til det unike tilbudet avisa har på nett, sier han.

Ingen planer i SolungAvisa og Ringsaker Blad

Østlendingen eier SolungAvisa og Ringsaker Blad. SolungAvisa kommer ut på papir én dag i uka, Ringsaker Blad kommer tre.

– Er det tilsvarende planer om reduksjon i antallet papiraviser i de andre avisene?

– Nei. Det er ingen planer om frekvensnedtak i de andre avisene Østlendingen eier. Det er vanskelig å ha noen garanti for hva som skjer i framtida, men jeg kan garantere at det ikke er noen planer om det akkurat nå, svarer Haakenstad.