Elisabeth Strand Nordtun er høyt utdannet, innflytter, småbarnsmor og nå fersk nyetablerer i Elverum:

I januar etablerte hun selskapet Siv.ing. E. Nordtun AS, som skal drive med rådgivning og prosjektering innen vann, avløp og overvann, pluss energi-evaluering av bygninger. Det hele styres fra hjemmekontoret i stua i Damhaugvegen.

– Jeg har hoppet i det. Men jeg mener at det er et potensial her. Uansett hvor stort hus du skal bygge, trenger du vann og avløp, smiler 39-åringen.

Ferdig med pendling

Bergenseren er gift med en elverumsing, og de flyttet hit i 2009. Hun oppdaget raskt at det ikke var mange jobber i nærområdet for en sivilingeniør innen vann og miljøteknikk.

Løsningen ble pendling til en relevant jobb i Hamar, og de to siste årene en jobb innen VVS, eller varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk, i Elverum.

– Men det er vann og avløp som er fagfeltet mitt. Det er dét jeg vil jobbe med, sier hun.

– Jeg hadde veldig lyst til å ha kontor i Elverum, og være selvstendig og bestemme over min egen arbeidstid. Nå tenkte jeg at jeg var klar til dette, smiler Strand Nordtun. Selskapet inngikk på januarlista over nyetablerere i Elverum.

Kamp om å få oppdrag

Eget firma ble altså løsningen for å kunne jobbe med det fagfeltet hun ville, uten å måtte pendle til Hamar. Strand Nordtun har dermed fått mer tid til de to barna på tre og fire år. Nå begynner kampen om å sikre seg en passe mengde oppdrag.

– Jeg vet at jeg ikke kan konkurrere med de store, om de største oppdragene. Men jeg håper å kunne få en del små og mellomstore oppdrag.

Markedet hennes er hele Hedmark, og gjerne litt utover fylkesgrensen også. Kundene er først og fremst kommuner og private entreprenører og utbyggere. Forrige uke ble hun invitert til å gi pris på prosjektering av en pumpestasjon i Våler, og innen fredag skal hun ha et tilbud klart.

– Når jeg jobber alene, trenger jeg ikke så mye å gjøre. Får jeg et slikt prosjekt, har jeg arbeid i flere uker framover.

Lite fagmiljø i Elverum

Innflytteren trives i en langt mindre by enn hjemstedet Bergen, og synes Elverum er et fint sted for barna å vokse opp. Det var kjærligheten som lokket vestlendingen til Østerdalen:

– Jeg traff mannen min i Oslo kommune. Han jobbet med avløp, jeg med vann, smiler hun.
Sivilingeniøren jobber innen et fagfelt der miljøet lokalt er lite. Dessuten er det få kvinner i bransjen. Nå håper hun at det er en reell konkurranse, at det er plass til flere, og at ikke alle oppdrag går via bekjente.

Håper på flere slike

For næringssjef Anne Vigdis Ellingsen er denne gründerhistorien positiv lesning. Ellingsen jobber både for økt etableringstakt og for å få flere innflyttere.

– Dette viser litt av det vi prøver å fortelle når vi er på ulike arrangementer: I Elverum kan det kanskje være lettere å tørre å satse på egen bedrift enn i storbyen, mener Ellingsen.

– Du går litt ut av den tryggheten du har som arbeidstaker. Samtidig får du en del goder, som at du kan bestemme mer over egen hverdag. Jeg håper jo på flere som henne, som tør leve ut drømmen om å starte for seg selv, sier næringssjefen.

I fjor ga Ellingsen råd og veiledning til cirka 20 potensielle nyetablerere – deriblant Elisabeth Strand Nordtun.