Til sammen fikk de aktuelle kommunene 67 millioner kroner, ifølge avisa.

I tillegg viser Aftenpostens oversikt at 34 kommuner i 2011, samme år som terrorangrepene, fikk penger uten å ha noen å følge opp.

Støttegruppe-leder Lisbeth Røyneland tar til orde for strengere krav til kommuner som får skjønnsmidler til konkrete formål.

– Et minimum burde være at man krever noe så banalt som et prosjektregnskap, så det faktisk er mulig å se hva kommunene har brukt pengene til, sier hun.

Styreleder Bjørn Arild Gram i kommunesektorens organisasjon KS påpeker at pengene ikke var øremerket og at det dermed ikke fulgte med noe krav til rapportering eller dokumentasjon.

– Vi kan ikke ti år etterpå kreve at man har en oversikt som man den gang ikke måtte ha. Man kan heller ikke ut fra dette trekke en konklusjon om at pengene ikke er kommet fram eller bevise at de faktisk har det, sier han til Aftenposten.

(©NTB)