Gå til sidens hovedinnhold

Over 300 millioner i tilskudd til kulturminner – Klevfos blir prioritert

– Vi tar dette som et veldig godt signal, sier Jarl Holstad, daglig leder ved Klevfos Industrimuseum, etter at Riksantikvaren peker på museet i Løten som et prioritert anlegg. Totalt blir det fordelt over 300 millioner kroner i tilskudd til kulturminner.

Riksantikvaren har fått inn søknader fra fylkeskommunene og Sametinget på i overkant av 708 millioner kroner i år. Nå har Direktoratet fordelt nær 309 millioner, som går til blant annet fredete bygninger i privat eie, fartøyvern og tekniske og industrielle kulturminner.

Ifølge en pressemelding fra Riksantikvaren blir fylkene Vestland og Innlandet særlig prioritert, med tanke på store behov ved henholdsvis Odda Smelteverk og Klevfos Cellulose- og Papirfabrik. Tekniske og industrielle kulturminner i Innlandet får 9,6 millioner kroner av en pott på 58 millioner til anlegg i hele landet.

– Det er veldig bra at vi er et prioritert anlegg. Vi har ansatt to håndverkere og trappet opp ambisjonsnivået, sier Jarl Holstad til Østlendingen.

Innlandet fylke får i år også en økning i tilskuddene til bygninger i privat eie, totalt 27 millioner kroner i tilskudd fra Riksantikvaren.

Hvordan pengene fordeles i hvert fylke, er ennå ikke endelig avgjort. Magnhild Apeland er arkitekt og saksbehandler på kulturavdelingen i Innlandet fylkeskommune og sier at målet er å ha dette klart før påske.

– Vi hadde frist til 5. januar med å søke Riksantikvaren, basert på søknader fra anleggene, sier Apeland. Hun bekrefter at det største beløpet det er søkt om gjelder Klevfos, men innen tekniske og industrielle kulturminner er det også søknader fra Atlungstad i Stange, Folldal gruver og Brutjernet i Solør.

I etterkant av regionreformen er det i år for første gang fylkene som har ansvaret for fordeling av tilskuddene.

– Vi er sikre på at fylkeskommunene prioriterer godt og at deres lokalkunnskap vil bidra til svært gode prosjekter for både sikring og istandsetting, sier riksantikvar Hanna Geiran i pressemeldingen.

Kommentarer til denne saken