I en pressemelding skriver Elvia at dette ikke er enkelt parallelt med å sikre gjennomføringen av regjeringens «strømstøtteordning» til kundene.

– Men etter stortingsflertallets anmodning fredag om å utsette innføringen, så innretter vi oss etter dette. Vi beholder derfor dagens nettleiemodell for privatkunder og små næringskunder inntil videre, sier Elvias administrerende direktør Trond Skjellerud i meldingen.

Han understreker imidlertid at de fortsatt mener at den nye nettleiemodellen er viktig og riktig, og at den vil komme kundene til gode i form av lavest mulig nettleie på sikt.

Flere selskaper utsetter

Ap, Sp og SV ble før helgen enige om å utsette innføringen av ny nettleieordning fra nyttår.

Energi Norge mente at dette ville bli vanskelig, men allerede kort tid etter at avgjørelsen ble kjent meldte flere strømleverandører at de ville følge opp vedtaket og utsette prosessen.

Blant selskapene som tidligere har varslet at de vil utsette, er Lnett i Rogaland, Haugaland Kraft Nett, Lofot Kraft, Elmea og Norgesnett.

BKK utsetter

BKK Nett viderefører også nettleien for sine 260.000 kunder med samme modell og priser som gjelder i dag.

I en pressemelding skriver selskapet at de er overrasket over snuoperasjonen i Stortinget fredag, men at de vil innrette seg.

– Vi lytter selvsagt til stortingsflertallet. Samtidig synes vi det er uheldig at en energipolitisk viktig nyordning som myndighetene selv har pålagt nettselskapene, blir utsatt bare to uker før den skal innføres, sier administrerende direktør Ketil Tømmernes i BKK Nett.

Agder Energi Nett har også mandag gjort det klart at de utsetter innføring av ny nettleiemodell.