På Helsehuset har nå flere kommunale leger samlet seg

Her er legene som sørger for at alle får den legehjelpa de trenger på Helsehuset enten det er spedbarnskontroll eller medisinsk oppfølging på slutten av livet.