(Hamar Dagblad)

Hamar bibliotek har en relativt stabil menighet bestående av leselystne som regelmessig låner bøker, folk som kommer dit for å studere, bruke internett eller rett og slett treffe kjentfolk i aviskroken. Alle disse gruppene har blitt skadelidende i forbindelse med nedstengningen og selv om biblioteket nå har gjeninnført normale åpningstider er besøkstallene langt lavere enn de var.

– Vi har en ganske stor nedgang i antall besøkende sammenlignet med før pandemien, sier biblioteksjef Per Olav Sanner.

E-bøker har tatt av

Det ferdes vanligvis mye folk på biblioteket og det er trolig noe av grunnen til at i hvert fall seniorene vurderer det dit hen at det er tryggest å bli hjemme. Når det gjelder hovedgeskjeften til biblioteket, nemlig det å låne ut bøker, ligger det i konseptet at bøker bytter hender, og dette kan virke avskrekkende for mange. Det er det ingen grunn til.

– Vi har hatt dialog med Folkehelseinstituttet og de har vurdert det dit hen at det ikke er noen risiko forbundet med dette og mente at det ikke var behov for å ha bøker i karantene etter innlevering, forteller Sanner.

Om folk fortsatt er skeptiske har han følgende tips:

– La bøkene ligge i posen noen dager før du tar dem ut hjemme.

Videre kan han fortelle at perioden med pandemi har fått mange til å gå bort fra den tradisjonelle boka.

– E-bøker og lydbøker tok av så det holdt, ikke bare på Hamar, men overalt. I Innlandet var imidlertid Hamar helt i front på dette området. Dette er jo et tilbud vi har hatt siden 2014, men det har vært litt begrenset hva vi har hatt å tilby. Det ble derimot gitt en ekstrabevilling i forbindelse med nedstengningen, blant annet fordi studenter skulle få lest pensum. Det virker som mange fikk øynene opp for e-bøker i denne perioden og det er fortsatt stor etterspørsel etter dette, forteller Sanner.

– Vesentlig lavere utlån

Når det gjelder utlån generelt utgjør e-bøker fortsatt en relativt liten prosentandel, men her har det vært en markant økning det siste halvåret. Det totale utlånet er imidlertid på langt lavere nivå enn vanlig.

– Vi har hatt vanlige åpningstider siden 12. oktober, men vi ser at vi har et vesentlig lavere utlån enn vanlig og det skyldes trolig at eldre besøker oss i mindre utstrekning enn tidligere, sier han.

Viktig sosial arena

Biblioteket måtte holde helt stengt i åtte uker i vår og Sanner er glad for at de ikke blir pålagt en ny stengning, slik ingen ting tyder på akkurat nå i hvert fall.

– Folk går ikke på biblioteket bare for å låne bøker. Det er mange måter å bruke huset og når vi åpnet igjen var det noen som sa «endelig kan jeg få betalt regningene mine igjen.» Det er flere som ikke har internett eller datatilgang hjemme og kommer derfor hit for å benytte seg av det. Mange har også sagt opp avisabonnementet sitt og kommer hit for å lese aviser. Da møter de gjerne kjentfolk og blir sittende her lenge. Dette er for mange en sosial arena som er viktig i hverdagen, sier Sanner som ikke er i tvil om at biblioteket er en trygg plass å være.

– Ingen i staben har vært smittet og vi har gode rutiner på renhold. Det er plassert ut spritdispensere mange steder her og det er heller ikke tett med folk. De som kommer på biblioteket kommer stort sett en og en uansett, avslutter Sanner.