Påpeker feil i tallmaterialet: – Innsparingen på 5,6 millioner blir bare 1,6 millioner

Tallmaterialet i skoleutredningen er feil når det gjelder innsparingspotensialet ved å bygge og drifte en ny storskole. Det har kommunen nå bekreftet i et svar til Sp-politikeren som oppdaget feilen.