Middels utfart, fare for skavelbrudd og utrygg is på påskeaften

Påskeutfarten har vært middels i hele fylket påskeaften, og lavere enn for fjoråret.