Gå til sidens hovedinnhold

Pensjon eller profitt?

De private barnehagene utgjør et viktig tilskudd, men svikter oppdraget sitt.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Onsdag avholdt de en landsdekkende aksjon der de oppfordret over 2000 barnehager om å stenge klokka 14 i protest mot kuttforslag.

Bakgrunnen for kuttforslaget i statsbudsjettet, er at de private barnehagene har fått for store pensjonstilskudd. Kunnskapsminister Tonje Brenna sier til NRK at staten i 2019 betalte ut én milliard kroner for mye.

– Beregninger viser at 90 prosent av de private barnehagene får mer til pensjon enn de faktisk bruker på pensjon til sine ansatte. Adm.dir i PBL, Anne Lindboe, er enig i at barnehagene har fått for mye penger til dette formålet, men mener staten opererer med et for høyt tall. Også Solberg-regjeringa foreslo å stramme inn overfor barnehagene.

- Regjeringen legger opp til å ta økonomisk livet av de private barnehagene, hevdet Frp-leder Sylvi Listhaug (Frp) i Stortingets spørretime onsdag. Det hører med til historien at hele 88 prosent av driftskostnadene i private barnehager dekkes av offentlige tilskudd.

Overskuddet for private barnehager i 2020 endte på til sammen 1,1 milliard kroner. Av dette ble 10,3 prosent overført til eierne som utbytte. Da må PBL tåle at noen spør om det er penger å hente her.

Dette bør ikke bli en diskusjon om private barnehager mot offentlige barnehager, all den tid vi vet at mange kommuner har basert en stor andel av barnehagedekningen sin på begge deler. De private barnehagene utgjør et viktig tilskudd.

Samtidig synes vi at de svikter oppdraget sitt ved å stenge barnehagen før tida.

Kommentarer til denne saken