Per Harald (54) får andre til å grave litt i bakken. Verdi: 30 milliarder kroner

Norges største digitaliseringsprosjekt innen samferdsel er i gang. Per Harald Svendsberget fra Rena er en av lederne i dette arbeidet.