Har møtt massiv motstand tidligere: Vil stenge 16 av 30 plasser på aldershjem i Elverum

I 2016 avviste Elverum-politikerne nedleggelse av Sætre alders- og sykehjem. I 2018 kom forslaget om å stenge 16 aldershjemsplasser når Helsehuset åpnet. Nå reises forslaget igjen. Formannskapet behandler saken onsdag.