Vinmonopolet i Elverum har vokst seg ut av dagens lokaler og er på utkikk etter nye. De søker etter sentralt beliggende lokaler som skal ha god tilgjengelighet for kundene, gode parkeringsforhold og være på minimum 560 kvadratmeter. Vinmonopolet er en solid leietaker og byens gårdeiere posisjonerer seg og ytrer sterke ønsker om at de gjerne vil ha Vinmonopolet som framtidig leietaker. Polet kan velge og vrake mellom ulike lokasjoner som er innenfor de rammene som er satt. Plassering av byens polutsalg er sjølsagt også en real «snakkis» på byen. En sak som mange mener mye og sterkt om. Med ulike motiver, mål og behov.

Vinmonopolets oppdrag er å sørge for at alkohol omsettes på en ansvarlig måte her til lands. Skadevirkningene av alkohol skal begrenses gjennom ansvarlig salg og redusert begrensning. Dette skal balanseres mot stadig mer engasjerte kunder med økende kunnskap og interesse for produktene. Virksomhetens visjon er rett og slett blitt «Ønsket av alle». Visjonen er et åpenbart resultat av Vinmonopolets delte målsetning, men treffer altså uansett særdeles godt i forholdet til Elverums gårdeiere.

Politikerne har ikke bare har en mulighet til å påvirke plasseringa, men en plikt

Spørsmålet blir om Vinmonopolet bør ta ansvar for mer enn å sørge for en ansvarlig omsetning av alkohol. Byutvikling for eksempel. Det er liten tvil om at plasseringa av Vinmonopolet utgjør en viktig faktor for handlemønsteret vårt. Får det noen innvirkning for liv og handel i sentrumsgatene dersom Vinmonopolet lukkes inne i et kjøpesenter, for eksempel. Og skaper plasseringen uheldige konkurransefortrinn eller unødvendig plagsom trafikk? Det er for å sikre at næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet blir ivaretatt, at det er kommunestyret som skal godkjenne beliggenheten. Det er alkoholloven som regulerer dette og det kan være på sin plass å presisere at politikerne ikke bare har en mulighet til å påvirke plasseringa, men en plikt.