(Hamar Dagblad)

Med et bredt faglig program og en egen konferanse på Hamar Teater markerte Barnehuset i Hamar sitt tiårsjubileum fredag.

– Høy kvalitet

– Dette er en superdag. Det har jo vært en ganske flott utvikling fra da man startet opp Barnehuset Hamar for ti år siden, med ganske få saker, til i dag. hvor vi har mange flere saker. Barnehuset har fått god kompetanse og høy kvalitet. Fint at de nå endelig får presentert hva de står for, sier politimester i Innlandet, Johan Brekke til Hamar Dagblad.

Han får støtte fra politidirektør Odd Reidar Humlegård, som var blant gjestene på den store dagen, sammen med blant annet tidligere justisminister Knut Storberget og andre som dro i gang kompetansehuset i 2007.

– Barnehuset her i Hamar har utviklet seg veldig bra, særlig de siste årene. Man har fått en helt annet oppmerksomhet fra politiledelse og politikere og en annen aksept for å sette inn ekstra ressurser i disse sakene. Ikke bare er ressursene avgjørende, men folkene som jobber på Barnehuset i Hamar har et betydelig engasjement, høy kompetanse og hjelper mange barn og unge som lever på et åsted med overgrep og vold. Det er vanskelig å finne et område som er viktigere for politiet og samfunnet å bruke ressursene sine på enn dette, sier Humlegård.

– Kan man lære noe av Hamar?

– Absolutt. Det er imponerende hvordan ledelsen i Innlandet Politidistrikt har løftet dette opp og fram. Man gjør i dag en bedre jobb på grunn av kompetanseutvikling og at man har fått en dobling av antall ansatte de sist årene. Men dette er også høyt prioriterte saker, og endelig har denne kriminaliteten fått en anerkjennelse fra samfunnet og politiet.

– Mer ressurser til Hamar?

– Ikke bare til Hamar, men til hele fagområdet. Det er lagt inn mye penger i år i budsjettene og det kommer til bli lagt inn mye penger i framtiden. Dette er grenseoverskridende kriminalitet. Det skjer der folk bor og det skjer på nettet.

Blant de første

Barnehuset i Hamar var et av de første i landet da det åpnet i 2017. I dag er det 11 barnehus i landet, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

Barnehusene er kompetansehus for barn og ungdom som møter rettsapparatet, og har laget barnevennlige omgivelser der avhørene foretas. I Innlandet legger man vekt på tilrettelagte avhør, og man noterte seg i 2017 en oppklaringsprosent på 60 prosent i disse sakene.

– Vi er ganske stolte over å vise fram Statens barnehus og hva det er for noe. I for liten grad er barnehusene kjent, sier Ingjerd Kagnes, som har vært leder ved Barnehuset i Hamar de siste to årene.

– De siste ti årene har vi gjennomgått en rivende utvikling. Det første året hadde vi 74 avhør. Høyden hadde vi i 2016, da hadde vi 657 avhør. I fjor hadde vi 457.

– Hvordan jobber dere i dag kontra før?

– Fram til 2015 var det såkalte dommeravhør som ble utført. Men vi fikk et nytt lovverk og da ble den oppgaven overført til påtale i politiet, som gjennomfører det vi i dag kaller tilrettelagte avhør. I fjor kom det retningslinjer som har gjort det tydeligere at barnehusene skal brukes i avhør av barn. Og summen av dette har gitt økt kompetanse til politiet i avhør av barn. Bedre kvalitet og bedre ivaretakelse, pluss at det er en kompetanse i forhold til å forebygge og ivareta disse barna, sier Kagnes.

– En ser nå på hvilke oppgaver som skal legges til barnehusene og det er en utvikling på dette området. Blant vurderer man om barn som forgriper seg på barn skal være en ny målgruppe.