Mindre hærverk på Vestad skole

Ei rute er knust, og det er tagget og svidd merker på ei utebu. I tillegg er det laget hakk i ei garasjedør.