Re­kord­store søkertall over hele Po­li­ti-Norge: 229 vil bli po­li­ti­be­tjen­ter på Koppang og Rena

Re­kord­man­ge har søkt på le­di­ge politibetjentstillinger og vi­ka­ri­a­ter ved lens­manns­kon­to­rer i dis­trik­tet vårt. Hele 229 har søkt på en fast stil­ling på Koppang og et års­vi­ka­ri­at ved kon­to­ret på Rena.