Politiet har tidligere muntlig etterlyst et vitne som varslet ansatt på puben Distrikt 23 om brannen i Grønnegata 34 i Hamar sentrum den 26.01.22.

Dette skriver de i en pressemelding.

De skriver at brannen ble varslet til 110-sentralen kl. 22:54 og vitnet varslet ansatt på Distrikt 23 kort tid forut for dette tidspunktet. Dette vitnet har ikke meldt seg, og politiet velger derfor nå å gå ut med en video av dette vitnet.

Videoen viser at vitnet kommer kjørende Grønnegata, krysser Vangsvegen og stanser i Grønnegata utenfor Distrikt 23. Der går vitnet inn på puben varsler ansatt før han går tilbake til bilen og kjører fra stedet.

Politiet ønsker å komme i kontakt med vitnet for å få klarhet i hvilke observasjoner dette vitnet har gjort i forbindelse med brannen.

Politiet ber om at dette vitnet melder seg, eller at de som gjenkjenner vitnet om å kontakte politiet i Innlandet.

– Det understrekes at politiet ikke har noen mistanke til at dette vitnet har noe med brannen å gjøre utover de observasjoner han har gjort, skriver Heidi Kronberget Sørskog, leder Stab for kommunikasjon, i pressemeldingen.

Det gjøres oppmerksom på at klokkeslettet i videoen ikke viser det reelt tidspunkt. Denne klokken viser ikke riktig tidspunkt.