På tross av flomfaren mener både Elverum kommune og politiet selv at Elverum politistasjon fortsatt kan ha tilholdssted i Elvarheimgata 10A, som ble bygd i 1979 med formål om å være politihus.

Det er YC Eiendom som eier Elvarheimgata 10A. Politiet har nå forlenget leieavtalen med YC Eiendom i ti år. Som følge av det, skal politistasjonen bygges ut, renoveres og bli en topp moderne base for det lokale politiet.

Krever at flomfaren utredes

NVE er ikke enig og klagde på formannskapets godkjennelse av planene. NVE krever at flomfaren må utredes gjennom en ordinær planprosess, mens Elverum kommune har behandlet saken som en mindre endring av gjeldende reguleringsplan for det aktuelle kvartalet (Storgata-Elvarheimgata-Bækbakken).

I en planprosess kan det komme en innsigelse mot byggeplanene, dersom det ikke blir gjort endringer.

Avviste klagen

Formannskapet har behandlet klagen fra NVE og avvist den.

I vedtaket heter det at formannskapet ikke kan se at det har kommet nye opplysninger i saken, som gir grunnlag for omgjøring av formannskapets vedtak. Klagen ble derfor ikke tatt til følge.

Det betyr at den er oversendt Statsforvalteren i Innlandet for endelig klagebehandling.