Trysil Ap jobber, som alle andre lokalpartier om dagen, med å finne toppkandidater til lista foran neste høsts kommunevalg. Det er et puslespill der mange hensyn skal tas, flest mulig velgere skal føle seg ivaretatt og representert. Listetopper er alltid viktig, og kanskje aller mest avgjørende for velgernes tillit i et kommuneparti. Trua på partiets ordførerkandidat som en god leder og et tillitsfullt menneske, kan bety minst like mye som politisk ståsted når kommunevalgseddelen skal i stemmeurna. Historien er full av eksempler der enkeltpersoner med god standing i lokalsamfunnet har vunnet valg helt uavhengig av partiets resultater for øvrig.

Even Eriksen har vært en naturlig listetopp i Trysil Ap. Det er han ikke nå. 26-åringen sitter på Stortinget som varamann for statsråd Anette Trettebergstuen og er ikke aktuell. Men han har tatt jobben som leder av nominasjonskomiteen i Trysil Ap. Og ambisjonen er klar; lokalpartiet skal stille med den lengste og beste lista til kommunevalget. Sist sto det 21 navn på lista og partiet endte med åtte representanter. Politisk korrekt som han er, sier han at han ønsker at alle 21 tar gjenvalg og at han vil ha mange nok nye, slik at det blir 30 navn å velge mellom.

Mest av alt kan tiltaket skape oppmerksomhet rundt både partiet og valget

Det er slett ikke umulig at 26-åringer når sitt mål på vegne av partiet. Nytt er nemlig at sosiale medier skal tas i bruk. Fra Facebook-siden til Trysil Ap vil alle kunne foreslå kandidater til nominasjonskomiteen. Det kan sjølsagt gi komiteen nye navn å jobbe med. Men aller mest kan tiltaket skape oppmerksomhet rundt både partiet og valget. Kanskje også engasjement. Oppmerksomhet rundt kommunevalg og engasjement rundt kandidater og politikk, er nødvendigheter for at lokaldemokratiet skal fungere godt. Det skulle bare mangle om ikke også nye virkemidler skal tas i bruk for å skape interesse rundt politikken og rekruttere nye politikere.