Ungdomsråd erstatter barn og unges kommunestyre

SLUTT: Det er slutt for barn og unges kommunestyre i Elverum. På bildet en BUK-avstemning for mange år siden. Et nytt ungdomsråd tar over.

SLUTT: Det er slutt for barn og unges kommunestyre i Elverum. På bildet en BUK-avstemning for mange år siden. Et nytt ungdomsråd tar over. Foto:

Elverum kommune etablerer nå et ungdomsråd, som skal erstatte det tidligere barn- og unges kommunestyre.

DEL

Helt siden 2000 har det vært barn og unges kommunestyre (BUK) i Elverum. BUK har bestått av 31 valgte representanter i alderen 10 til 18 år fra grunnskolen i Elverum og fra Elverum videregående skole. Totalt har det vært 609 valgte representanter i BUK i Elverum opp gjennom årene.

BUK har hatt positiv innflytelse på barn og unges medvirkning i samfunnet, men det har også vist seg å være visse utfordringer når det gjelder BUK. Det har blant annet vært vanskelig å opprettholde kontinuiteten i BUK fra år til år.

Ny kommunelov

I den nye kommuneloven er det endringer som påvirker organiseringen og driften av medbestemmelse for barn og unge. Stortinget vedtok i fjor en bestemmelse i den nye kommuneloven om at alle kommuner og fylkeskommuner plikter å opprette råd for eldre, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd.

Ungdomsrådet blir et folkevalgt organ med rettigheter og plikter som følger av kommuneloven.

Kommunestyret velger

Ungdom fra ungdomsskolealder og opp til 19 år skal være valgbare.

Kommunestyret velger det nye ungdomsrådet på 16 personer.

Det skal velges fire representanter fra Elverum ungdomsskole, fire representanter fra ungdomstrinnet på Hanstad barne- og ungdomsskole og fire representanter fra Elverum videregående skole.

I tillegg kan andre organisasjoner som representerer ungdom i Elverum, fremme forslag på kandidater til fire plasser forbeholdt frivilligheten og organiserte aktiviteter.

Et enstemmig formannskap har vedtatt endringen, som også skal behandles i kommunestyret.

Artikkeltags