Saken er ventet å skape debatt, melder VG, som har sjekket hvordan fylkeslagene stiller seg til å innføre eggdonasjon i Norge.

Da saken var oppe i 2013 ble det flertall mot å tillate eggdonasjon, med 176 stemmer mot og 121 for.

Fylkeslagene som nå syns Høyre bør tillate eggdonasjon er Oslo, Akershus, Hordaland, Oppland, Hedmark, Vestfold, Telemark og Møre og Romsdal. Bare Vest-Agder har stilt seg negative så langt.

Høyre kan fristille deltakerne i verdispørsmål, slik at de ikke behøver å følge fylkeslagets overbevisning.

En meningsmåling InFact har utført i befolkningen for VG viser at det er flertall for å gjøre eggdonasjon lovlig i Norge blant alle partienes velgere, unntatt blant KrF sine.

Generelt i befolkningen sier seks av ti at de er positive til eggdonasjon, to av ti er negative, mens to av ti ikke vet.