– Det er ikke fjernt å tenke at dette kan skape 100 arbeidsplasser i Elverum og på Rena

Mandag kom Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2019. Der har de satt av 253 millioner kroner til å styrke Hæren og Heimevernet. Partiet mener forslagene potensielt kan skape rundt 100 arbeidsplasser i Elverum og på Rena.