Fritt fram for vannscootere i Glomma

SKAL IKKE BEGENSES: Flertallet i formannskapet ønsker ikke å begrense bruken av vannscooter i Elverum med egen forskrift.

SKAL IKKE BEGENSES: Flertallet i formannskapet ønsker ikke å begrense bruken av vannscooter i Elverum med egen forskrift. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

De borgerlige politikerne i Elverum ønsker ingen begrensning av bruken av vannscooter i Glomma.

DEL

Motorisert ferdsel er i utgangspunktet forbudt på alle vassdrag i Elverum, unntatt Glomma, fordi de er for små. Men på Glomma er det fritt fram både for båter og vannscootere, og slik vil det fortsette.

Vil begrense glattkjøring

Administrasjonen i Elverum kommune ser mange negative sider ved vannscootere og ønsker å begrense bruken av den ved egen forskrift, særlig fordi vannscootere har liten nytteverdi, og først og fremst brukes til glattkjøring, som det står i saksframlegget.

I tillegg peker administrasjonen på at vannscootere nær land kan fortrenge myke trafikanter som padlere, badende, roere, seilere og dykkere, og på denne måten redusere rekreasjonsverdien ved og på vassdragene. Scootere kan også forstyrre hekke- og yngleplasser.

– Vi har flere somre fått melding om vannscootere som kjører ubehagelig nære og forstyrrer badende på Løkenstranda, skriver saksbehandler Stian Engen Giæver i saksframlegget.    

Rådmannen anbefalte politikerne å sende spørsmålet om forskrift ut på høring som et ledd i arbeidet med en lokal forskrift for å regulere bruken av vannscootere.

– Ikke før det trengs

Det så det borgerlige flertallet ingen grunn til.

– Vi trenger da ikke lage egne forskrifter, i hvert fall ikke før det blir et problem. sa Kersti Grindalen (Frp).

Hun leverte et fellesforslag fra Sp. Frp og Team Elverum om å si nei til lokalt regelverk og til å begrense bruken av vannscootere i Glomma. Høyre var i utgangspunktet enig, men syntes rådmannens anbefaling om å be berørte parter uttale seg gjennom en høring, var en god idé. Høyre trakk senere dette forlsgate.

Ap og SV presiserte at saken i utgangspunktet handlet om å sende saken på høring, og støttet rådmannens innstilling.

De to forslagene ble satt opp mot hverandre og forslaget fra Frp, Sp, TE ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

Dermed er det fritt fram for vannscootere i Glomma så fort isen går.

Artikkeltags