(Hamar Dagblad)

– Vi har hatt kickoff der vi har snakket om den politiske situasjonen, og vi har inspirert hverandre for valgkamp. Og vi er optimister. Dette skal gå vår vei, sier Fremskrittspartiets førstekandidat i Hedmark. Tor Andre Johnsen.

La strategien

Sammen med folk fra partiet sentralt, møttes han og listetoppene i Fremskrittspartiet Hedmark i Hamar tirsdag for å legge strategien for valgkampen, som nå har startet.

– Hvis folk ikke stemmer Fremskrittspartiet så kan man fra høsten av sitte i en situasjon der vi har en borgerlig representant fra Hedmark på Stortinget mot seks knallrøde representanter. Og så rødt er det ikke på Hedmarken, sier Johnsen.

– Hva blir deres fokus i valgkampen?

– Det er skatter og avgifter, kommuneøkonomi og fortsatt positiv ja-holdning til kommunene og lokaldemokratiet, og samtidig sørge for at de store prosjektene vi har satt i gang, med firefelts E6, riksvei 2, 3 og 24 og dobbeltspor jernbane, fullføres, sier Johnsen.

– Og dette med eiendomsskatt. Kommunene på Hedmarken går med kjempeoverskudd. Hundrevis av millioner på bok. Likevel så krever kommunene inn store summer. Eiendomsskatten vil vi ha fjernet for godt, sier Truls Gihlemoen.

– En viktig sak her i Hamar også, skyter Erling Behrens inn.

– I tillegg er næringsutvikling noe som må prioriteres. Hamar er en by som har veldig mange statlige arbeidsplasser. Det å få forskning og utvikling, slik at vi får bygget opp det private næringslivet er viktig, mener Behrens.

– Også Ilseng fengsel er en viktig sak. Fengslet må bygges ut, sier Johnsen.

Landbrukssatsing

Svetlana Johnsen fra Ringsaker er opptatt av landbruket:

– Vi må huske at i Hedmark er det største landbruksfylket i Norge. Fremskrittspartiet vil sørge for at den positive utviklingen i landbruket fortsetter. Det skjer mye investeringer rundt omkring slik at primærnæringen skal fortsette å vokse. Og de skal fortsatt ha gode vilkår videre, sier hun.

Andrekandidat Johan Aas mener pensjonistenes kår blir et viktig tema i valgkampen:

– Pensjonistene har blitt akterutseilt i mange år. De må få det bedre, sier Aas.