Johan C. Løken døde mandag morgen etter en tids sjukdom.

Løken var forstkandidat fra Norges landbrukshøgskole fra 1969 og har vært gårdbruker på Hvarstad gård i Heradsbygd siden 1964, men har også drevet utstrakt konsulentvirksomhet ved siden av hans mange tunge politiske verv.

Norges Rederiforbund, Forsvarets forskningsinstitutt og Norsk Hestesenter må nevnes spesielt.

Bruken av natur og utvikling og innovasjon innen landbruket, var alltid i fokus. Johan C. Løken var en aktiv og engasjert pådriver i flere miljøer og var aldri redd for å satse på nye løsninger eller ideer.

 

Det handlet mye om natur og best mulig utnyttelse av naturen. Her lå både hans hjerte, imponerende nettverk og veldige engasjement.

Johan C. Løken hadde en rekke engasjement og verv både lokalt og nasjonalt og var i de senere år spesielt opptatt av tematikken skog og klima. Om skogens mange muligheter og som et effektivt våpen i klimakampen. I den sammenhengen kan nevnes hans mangeårige engasjement i Graminor, Det norske Skogselskap og Norsk Skogmuseum. Han var i de senere år også svært opptatt av ulvesaken, særlig i lys av grunneierrettigheter og matproduksjon.

Johan C. ble valgt inn som medlem av Elverum kommunestyre og Hedmark fylkesting i 1970-årene, og i 2007 ble han igjen innvalgt i Elverum kommunestyre fra sin sisteplass på valglisten og var nestleder i Elverum kommunes kontrollutvalg fram til sin død.

Johan C. Løken etterlater seg kona Randi.