Krever folkeavstemning om å oppløse Innlandet fylkeskommune

Helgens årsmøte i Oppland Senterparti vil kreve folkeavstemning om å oppløse Innlandet fylkeskommune.